Kursy

Prowadzimy kursy nauki wybranych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i francuskiego. Aby utworzona została dowolna grupa, musi składać się  z minimum sześciu, a maksimum 12 słuchaczy.

 

Zajęcia odbywają się w oddziale Pracowni na Podgrodziu, przy ulicy Polnej 1a/11, dwa razy w tygodniu po 45 minut.
Kursy językowe dla najmłodszych są specjalnie przygotowane do ich potrzeb. Zawierają elementy zabawy, poprzez którą dzieci nieustannie poszerzają zasób słownictwa i uczą się reagować na podstawowe zwroty. Dodatkowo nabywają umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez piosenki, odpowiednie słuchanki i filmy edukacyjne.
Dzieci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe przystosowane do ich grupy wiekowej. Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce.

Zajęcia odbywają się w oddziale Pracowni na Podgrodziu, przy ulicy Polnej 1a/11 dwa razy w tygodniu po 60 minut.
Kursy nakierowane są na komunikację oraz poszerzanie słownictwa. Wprowadzane są elementy gramatyki, które wykorzystywane są głównie w mowie. Dzieci uczą się poprzez odgrywanie scenek, prace w grupie, wykonywanie projektów. Na zajęciach wykorzystywane są ciekawe teksty, dzięki którym dzieci uczą się czytania ze zrozumieniem, oraz liczne materiał audiowizualne. Przykładamy szczególną wagę do ćwiczenia wymowy oraz doskonalenia rozumienia ze słuchu.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych polskich lektorów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi. Dysponujemy szerokim wachlarzem materiałów dydaktycznych dostosowanych do tej grupy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w oddziale Pracowni na Podgrodziu, przy ulicy Polnej 1a/11 lub na terenie Kortowa, przy ulicy Prawocheńskiego 4, dwa razy w tygodniu po 60 minut. Kurs obejmuje 50 spotkań.
Nauka trwa od października do kwietnia. Podstawą zajęć jest program nauczania, oparty na wymaganiach i standardach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dzięki czemu słuchacze zapoznają się ze wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik posiadający rekomendacje MEN oraz liczne materiały dodatkowe.
Słuchacze poszerzają zakres słownictwa, powtarzają zagadnienia gramatyczne, doskonalą umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem. Mimo że egzamin nie obejmuje części ustnej, podczas trwania kursu słuchacze rozwijają najistotniejszy element nauki języka obcego, tj. komunikację, poprzez którą uczniowie dodatkowo utrwalają słownictwo i szlifują gramatykę. Podczas całego kursu słuchacze rozwiązują testy gimnazjalne, co pozwala im na oswojenie się z formą egzaminu. Kilkakrotnie podczas trwania kursu gimnazjaliści piszą „egzaminy próbne”, dzięki czemu mogą nabrać pewności siebie i ćwiczyć radzenie sobie ze stresem.
Młodzież jest pod stałą opieka dydaktyczną, a lektorzy na bieżąco monitorują ich postępy. Uczniowie, którzy napotykają trudności z przyswajaniem materiału, mogą skorzystać z dodatkowych konsultacji oraz materiałów dydaktycznych.

Kursy przygotowujące do matury podstawowej i rozszerzonej odbywają się na Podgrodziu przy ulicy Polnej 1a/11 lub na terenie Kortowa przy ulicy Prawochenskiego 4. Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Kurs trwa od października do kwietnia.
Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia są intensywnym treningiem, podczas którego kursanci korzystają z materiałów dostosowanych do poziomu egzaminu oraz posiadających rekomendację MEN. Uczestnicy kursu zapoznają się ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. Podczas trwania kursu przeprowadzane są „egzaminy próbne”, dzięki którym kursanci oswajają się z formą egzaminu, na bieżąco monitorują swoje postępy oraz uczą się zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem, jaki towarzyszy im podczas matury.
Uczestnicy kursu mogą skorzystać z licznych materiałów dydaktycznych (podręczników, testów, materiałów audiowizualnych), jakimi dysponuje Pracownia.
Kursanci, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału, mogą skorzystać z dodatkowych konsultacji.

Wybór kursu ogólnego oznacza naukę języka w sposób kompleksowy. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, pisania i czytania w języku obcym. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Charakter kursu ogólnego wymaga pracy z wykorzystaniem dużej i uporządkowanej ilości środków dydaktycznych. Fundamentalną funkcję spełnia podręcznik, który wyznacza zakres wiedzy przeznaczonej do opanowania. Na jego podstawie dobieramy inne materiały, które oprócz urozmaicenia nauki, dopełniają ją przez obcowanie z filmem, prasą i muzyką właściwą dla kultury, której częścią jest nauczany język. Środki audiowizualne służą również do demonstracji fonetycznej specyfiki języka i funkcjonujących w jego obrębie dialektów.
Kursy ogólne podzielone są na cztery stopnie zaawansowania:  
1. Poziom podstawowy  
2. Poziom niezaawansowany  
3. Poziom średnio zaawansowany  
4. Poziom zaawansowany  
Każdy poziom składa się z dwóch semestrów (po 60 godzin dydaktycznych na semestr) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Wymagana praca w domu: umiarkowana (zmaksymalizowana praca na zajęciach)

W odróżnieniu od profilu ogólnego, kurs ten w całości podporządkowany jest egzaminowi znajomości języka, który po ukończeniu kursu zdaje słuchacz. Podręcznik i wszystkie materiały dodatkowe odpowiadają specyficznym wymogom, jakie precyzują organizatorzy egzaminu. Oprócz wymaganej pracy na zajęciach i w domu, do dyspozycji słuchaczy są liczne, nieobowiązkowe materiały, za pomocą których mogą dodatkowo wzmocnić swoje umiejętności.
Kursy podzielone są na dwa semestry po 80 godzin dydaktycznych na semestr.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 120 minut.
Wymagana praca w domu: intensywna

Kurs kładzie szczególny nacisk na najpraktyczniejszą – WERBALNĄ – umiejętność komunikacji słuchacza. Jego celem jest wzbogacenie słownictwa, nabranie swobody wypowiadania się i opanowanie odmian języka wynikających z jego sytuacyjnego użycia. Kurs przeznaczony jest dla osób znających język obcy w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym – wedle tego kryterium przydzielamy słuchaczy do poszczególnej grupy. Pracę na zajęciach organizujemy w taki sposób, aby konwersacja była udziałem każdego słuchacza, bez względu na czynniki śmiałości lub nieśmiałości w rozmowie. Swobodne wypowiadanie się w języku obcym ćwiczymy poprzez: - dyskusje (w parach, małych grupach i na forum) poprzedzone zapoznaniem się z materiałami prasowymi prezentującymi różne punkty widzenia i bogate w słownictwo związane z tematem - zaaranżowane rozmowy odzwierciedlające konkretne sytuacje życiowe - prezentacje - gry towarzyskie Praca w domu składa się z tekstów adekwatnych do bieżących zajęć i ćwiczeń leksykalnych ugruntowujących konstrukcje i zwroty językowe. Kurs konwersacyjny podzielony jest na trzy stopnie zaawansowania:
1. Poziom średnio zaawansowany
2. Poziom zaawansowany
3. Poziom zaawansowany wyższy Każdy poziom składa się z dwóch semestrów (po 60 godzin dydaktycznych na semestr).
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Standardowe profile kursów językowych nie zawsze są adekwatne do celów, dla których słuchacz chce podjąć naukę. Wobec zróżnicowania indywidualnych potrzeb słuchaczy, usługi edukacyjne muszą dostosować się do nowych warunków. Kurs specjalistyczny jest alternatywą dla zajęć indywidualnych. Warunkiem utworzenia się grupy jest minimum sześć osób gotowych zapisać się na kurs, natomiast decyzja o czasie, częstotliwości i charakterze kursu należy do Państwa. Posiadamy bogatą bazę materiałów dydaktycznych pozwalającą na dopasowanie zajęć do Państwa potrzeb. Oto niektóre propozycje specjalizacji kursu: - język biznesowy - praca w sekretariacie - rozmowa telefoniczna - hotelarstwo i gastronomia - technologia informacyjna - turystyka - logistyka - żeglarstwo - opieka pielęgniarska - język obcy na co dzień Drugim wariantem jest kurs „na zamówienie”, czyli kurs dowolnego języka o dowolnym profilu dla osób chcących uczęszczać na zajęcia w specjalnie dopasowanych godzinach i/lub w gronie znajomych (warunek: zbliżony poziom znajomości języka). Intensywność, czas i cena kursu specjalistycznego są ustalane odrębnie. Jednostką rozliczeniową jest jedna godzina dydaktyczna (45 min).

W ramach zajęć indywidualnych proces nauki jest w całości dopasowany do potrzeb słuchacza – dotyczy to zarówno programu, częstotliwości, jak i miejsca spotkań. Ponadto, istnieje swobodna możliwość modyfikacji tych ustaleń podczas trwania kursu. Intensywność i czas kursu indywidualnego są ustalane odrębnie.Jednostką rozliczeniową jest jedna godzina dydaktyczna (45 min).

Dodatkowe informacje

Regularne testy, które przeprowadzamy w ciągu semestru, służą monitorowaniu postępów w nauce, utrwaleniu wiedzy i mobilizacji do nauki. Efektywność naszych usług jest dla nas priorytetem, dlatego wyniki testów mają decydujący wpływ na decyzje, jakie podejmujemy w interesie naszych słuchaczy. Dopuszczamy konieczność powtórzenia semestru w razie wyraźnych zaległości, oferujemy pomoc (dodatkowe ćwiczenia, korepetycje) w ich uzupełnieniu, i nagradzamy słuchaczy z najlepszymi wynikami.


Przed rozpoczęciem kursu, każdy słuchacz przechodzi indywidualny, pisemny i ustny proces weryfikacji znajmości języka, pozwalający na utworzenie grupy o możliwie najbliższym stopniu zaawansowania.

  • 1
  • 3
  • 4
  • 5

GRASP na mapie

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Kontakt

  Aleksandra Borzoł

  tel. 509-698-330

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.